Förslag till ändring i luftfartsförordningen (2010:770)

Ansvarig: Näringsdepartementet

I promemorian lämnas förslag till ändring i luftfartsförordningen (2010:770). Förslaget syftar till att tydliggöra vilken myndighet som har ansvaret för att meddela föreskrifter om ordningen på en viss flygplats. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Ladda ner: