Rättsliga dokument, Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Promemoria om förskolans läroplan Diarienummer: U2018/03418/S

Publicerad

Regeringen beslutade den 23 augusti 2018 en förordning om läroplan för förskolan. Förordningen kommer att kungöras i Skolverkets författningssamling den 3 september 2018.

Ladda ner: