Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Ändring av bestämmelserna i jaktförordningen (1987:905) avseende tillåtna jaktmedel N2018/03490/RS

Publicerad

I promemorian föreslås att elektronisk bildförstärkare eller bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet tillåts vid jakt efter vildsvin utan tillstånd från länsstyrelsen. Det föreslås också att det förtydligas att förbudet i bilaga 5 till jaktförordningen (1987:905) mot användande av vissa jaktmedel och metoder för fångst eller dödande av däggdjur avser jakt efter de däggdjur som nämns i 10 § andra stycket.

Ladda ner:

Förslagen i promemorian bygger på varsin hemställan från Lantbrukarnas Riksförbund och Jägarnas Riksförbund.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändring av bestämmelserna i jaktförordningen (1987:905) avseende tillåtna jaktmedel

    I promemorian föreslås att elektronisk bildförstärkare eller bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet tillåts vid jakt efter vildsvin utan tillstånd från länsstyrelsen. Det föreslås också att det förtydligas att förbudet i bilaga 5 till jaktförordningen (1987:905) mot användande av vissa jaktmedel och metoder för fångst eller dödande av däggdjur avser jakt efter de däggdjur som nämns i 10 § andra stycket.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition