Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet Fi2019/00123/S1

Publicerad

Ladda ner:

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås att gåvoskatteavdraget återinförs. Dessutom föreslås att ansöknings- och årsavgiften tas bort för organisationer som ansöker om respektive godkänns som gåvomottagare. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2019. Förslaget är på remiss till 15 februari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)