Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Publicerad

Ladda ner:

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att återinföra skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet. Det föreslås även att ansöknings- och årsavgifterna tas bort för organisationer som ansöker om respektive godkänns som gåvomottagare. Den återinförda skattereduktionen föreslås träda i kraft 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)