Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin Fi2019/00121/S2

Publicerad

Ladda ner:

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås en ändrad omräkning av bensin- och dieselskatten under perioden 1 juli till 31 december 2019. Ändringen innebär att skatten på bensin och diesel sänks under den här perioden. Det föreslås också en skattesänkning för diesel som används i jord- och skogsbruk från och med 1 juli 2019. Förslagen är på remiss till 15 februari 2019.