Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Höjt tak för rutavdrag Fi2019/00124/S1

Publicerad

Ladda ner:

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås att taket för RUT-tjänster ska höjas till 50 000 kr per person och år från och med 1 juli 2019. Det höjda taket föreslås gälla hela 2019. Förslaget är på remiss till 15 februari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Höjt tak för rutavdrag

    I en lagrådsremiss föreslås att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år från och med 1 juli 2019.

Proposition (1 st)

  • Höjt tak för rutavdrag

    I propositionen föreslås att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga.