Höjt tak för rutavdrag Fi2019/00124/S1

Ladda ner:

I enlighet med tillkännagivandet i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslås att taket för RUT-tjänster ska höjas till 50 000 kr per person och år från och med 1 juli 2019. Det höjda taket föreslås gälla hela 2019. Förslaget är på remiss till 15 februari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition