Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Höjt tak för rutavdrag

Publicerad

I en lagrådsremiss föreslås att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år från och med 1 juli 2019.

Ladda ner:

Det höjda taket föreslås gälla hela 2019. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga. Förslaget om att höja taket för rutavdrag följer ett tillkännagivande i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation men ingår även i januariavtalet, som är en som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Höjt tak för rutavdrag

    I en lagrådsremiss föreslås att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år från och med 1 juli 2019.

Proposition (1 st)

  • Höjt tak för rutavdrag

    I propositionen föreslås att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga.