Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förlängt växa-stöd Fi2019/00432/S1

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att den längsta tid som ett enmansföretag som
anställer en första person har rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten så att bara ålderspensionsavgift ska betalas (s.k. växa-stöd) förlängs till 24 kalendermånader i följd.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på
anställningar som påbörjas efter den 28 februari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...