Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga Fi2019/00639/S1

Publicerad

I promemorian föreslås en nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år.

Ladda ner:

Nedsättningen innebär att avgifterna sätts ned så att endast ålderspensionsavgiften om 10,21 procent ska betalas för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas
på ersättningar som utges efter den 31 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

    I promemorian föreslås en nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Budgetförslag

Proposition

Laddar...