Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker Fi2019/00358/B

Publicerad

Den associationsrättsliga regleringen för medlemsbanker, dvs. ekonomiska föreningar som driver bankrörelse, finns i dag i lagen om medlemsbanker. I promemorian föreslås att den lagen ska upphävas.

Ladda ner:

Medlemsbanker ska enligt förslaget i stället tillämpa lagen om ekonomiska föreningar med de undantag som motiveras av bank-rörelsen. De undantagen ska tas in i ett nytt kapitel (10 a kap.) i lagen om bank- och finansieringsrörelse. I sak ska den associationsrättsliga regleringen för medlemsbanker i allt väsentligt överensstämma med den associationsrättsliga regleringen för kreditmarknadsföreningar, dvs. ekonomiska föreningar som driver finansieringsrörelse.

Europakooperativ som driver bankrörelse ska i stället för lagen om medlemsbanker tillämpa lagen om europakooperativ med de undantag som motiveras av bankrörelsen. De undantagen ska tas in i det nya kapitlet (10 a kap.) i lagen om bank- och finansieringsrörelse. I sak ska den associationsrättsliga regleringen för europakooperativ som driver bankrörelse i allt väsentligt överensstämma med den associationsrättsliga regleringen för europakooperativ som driver finansieringsrörelse.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker

    Den associationsrättsliga regleringen för medlemsbanker, dvs. ekonomiska föreningar som driver bankrörelse, finns i dag i lagen om medlemsbanker. I promemorian föreslås att den lagen ska upphävas.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut