Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Sänkt reklamskatt 2020 Fi2019/02101/S2

Publicerad

I promemorian föreslås att skatten på annonser och reklam sänks från 7,65 procent till 6,9 procent av beskattningsvärdet samt att beloppet för redovisningsskyldighet höjs från 60 000 kronor till 100 000 kronor. Ändringarna är ett ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Sänkt reklamskatt 2020

    I promemorian föreslås att skatten på annonser och reklam sänks från 7,65 procent till 6,9 procent av beskattningsvärdet samt att beloppet för redovisningsskyldighet höjs från 60 000 kronor till 100 000 kronor. Ändringarna är ett ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition