Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Promemoria Forskningsberedningen 2019 U2019/02599/F

Publicerad

Ladda ner:

Den nya forskningsberedningen består av 12 experter med stor kunskap om svensk forskning. Beredningens huvuduppgift är att vara rådgivare till regeringen i utarbetandet av forskningspolitiken för de kommande åren.