Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Bilstöd – Ökade möjligheter till anpassning S2019/03812/FST

Publicerad

Socialdepartementet föreslår att man ändrar vissa regler om bilstödets anpassningsbidrag. Departementet föreslår bland annat att man ska kunna ge anpassningsbidrag för anordningar som anses höra till bilens standardutrustning eller vara normalt förekommande tilläggsutrustning.

Ladda ner:

Särskilda skäl för äldre bilar

För fordon äldre än fyra år – eller som har gått mer än 6 000 – föreslår Socialdepartementet att särskilda skäl för anpassningsbidrag bara ska tillämpas vid första tillfället ett sådant bidrag beviljas.

Begränsning i bilens höjd

Departementet föreslår också en begränsning i höjd för sådana bilar som kan få bilstöd. Detta så att man ska kunna lämna bidrag för att anpassa en lägre bil.

Äldre bestämmelser gäller fram till ikraftträdandet

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020. De äldre bestämmelserna gäller för de ansökningar som kommit in till Försäkringskassan före ikraftträdandet.