Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa frågor om försäkring och tjänstepension Fi2019/03851/FPM

Publicerad

I promemorian behandlas flera olika frågor på försäkrings- och pensionsområdena och innehåller förslag till ändringar i flera olika lagar, bl.a. försäkringsrörelselagen och lagen om tjänstepensionsföretag.

Ladda ner:

Ändringarna går i huvudsak ut på att förtydliga genomförandet av andra tjänstepensionsdirektivet. I promemorian föreslås också vissa ändringar för att förtydliga genomförandet av Solvens II-direktivet. Dessutom innehåller promemorian förslag till mindre justeringar i den associationsrättsliga regleringen för försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

Förslagen i promemorian är inte föranledda av riksdagens tillkännagivanden enligt bet. En ny reglering för tjänstepensionsföretag (2019/20:FiU12). De frågorna bereds i ett annat ärende.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 15 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

    I promemorian behandlas flera olika frågor på försäkrings- och pensionsområdena och innehåller förslag till ändringar i flera olika lagar, bl.a. försäkringsrörelselagen och lagen om tjänstepensionsföretag.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

    I lagrådsremissen behandlas flera olika frågor på försäkrings- och tjänstepensionsområdena. Frågorna rör i huvudsak pensionsstiftelser, tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag.

Proposition (1 st)

  • Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

    I propositionen behandlas flera olika frågor på försäkrings- och tjänstepensionsområdena. Frågorna rör i huvudsak pensionsstiftelser, tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag.

Riksdagsbeslut

Laddar...