Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) Fi2019/04157/S1

Publicerad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag om att ett s.k. ingångsavdrag ska införas. Ingångsavdraget innebär en nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det handlar bl.a. om unga personer som saknar högre utbildning och som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Det gäller också personer som är långtidsarbetslösa samt personer som under senare år kommit till Sverige som skyddsbehövande och som har uppehållstillstånd på den grunden. Även personer som fått uppehållstillstånd på anknytning till skyddsbehövande ingår i den grupp som anses stå långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet med nedsättningen är att personer i målgruppen ska bli attraktivare att anställa och att fler därmed ska komma i arbete.

Den föreslagna nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift ska betalas på ersättningar upp till 23 500 kronor per kalendermånad och anställd. Nedsättningens storlek, tillsammans med inkomsttaket om 23 500 kronor per månad, innebär att arbetsgivaren med ingångsavdraget får en nedsättning med som mest cirka 5 000 kronor per månad och anställd.

Förslaget bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan