Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar S2020/03167/SF

Publicerad

Med hänsyn till spridningen av covid-19 och situationen i vård och omsorg bör covid-19 läggas till i förteckningen över smittsamma sjukdomar i bilagan till förordningen om arbets-skadeförsäkring och statligt personskadeskydd, (FASP).

Ladda ner:

Ändringen i FASP bör träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara den 25 april 2020. Ändringen bör tillämpas i fråga om skador som har inträffat den 1 februari 2020 eller senare.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar

    Med hänsyn till spridningen av covid-19 och situationen i vård och omsorg bör covid-19 läggas till i förteckningen över smittsamma sjukdomar i bilagan till förordningen om arbets-skadeförsäkring och statligt personskadeskydd, (FASP).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition