Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden Ds 2020:9

Publicerad

Målgruppen för stöd från Allmänna arvsfonden är i dag barn, unga och personer med funktionshinder. I promemorian Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden lämnas förslag till att utöka målgruppen för arvsfonden med äldre personer.

Ladda ner:

Förslag lämnas även om hur arvsfondens tillgångar ska hanteras, hur medel för den nya målgruppen äldre ska avsättas och vilken kompetens Arvsfonds-delegationen bör ha. De föreslagna ändringarna av lagen om Allmänna arvsfonden föreslås kunna träda i kraft den 1 januari 2021.

 

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden

    Målgruppen för stöd från Allmänna arvsfonden är i dag barn, unga och personer med funktionshinder. I promemorian Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden lämnas förslag till att utöka målgruppen för arvsfonden med äldre personer.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition