Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Vissa ändringar i den föreslagna regleringen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Publicerad

I promemorian kompletterar Regeringskansliet de förslag som tidigare lämnats i Ds 2019:20.

Ladda ner:

I promemorian föreslår Regeringskansliet att:

  • kompetenskraven ändras jämfört med de förslag som lämnats i Ds 2019:20.
  • även tandläkare med lämplig specialitet ska kunna utföra estetiska kirurgiska ingrepp.
  • den föreslagna lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar inte ska tillämpas för ingrepp och behandlingar som omfattas av tandvårdslagen.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)