Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Ändringar i vägtrafikdataförordningen (2019:382) och förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

Publicerad

I promemorian föreslås det att ytterligare uppgifter ska registreras i väg-trafikregistret. Vidare föreslås det bli tillåtet att använda fler sökbegrepp vid sökning i dels vägtrafikregistret, dels andra gemensamt tillgängliga uppgifter. Slutligen föreslås det bli tillåtet att använda en extra regis-treringsskylt vid transport av last eller annat som skymmer ett fordons ordinarie registreringsskylt. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändringar i vägtrafikdataförordningen (2019:382) och förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

    I promemorian föreslås det att ytterligare uppgifter ska registreras i väg-trafikregistret. Vidare föreslås det bli tillåtet att använda fler sökbegrepp vid sökning i dels vägtrafikregistret, dels andra gemensamt tillgängliga uppgifter. Slutligen föreslås det bli tillåtet att använda en extra regis-treringsskylt vid transport av last eller annat som skymmer ett fordons ordinarie registreringsskylt. Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition