Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Fortsatt behov av spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 Fi2021/01546

Publicerad

Ladda ner:

Förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 trädde i kraft den 2 juli 2020. Förordningen är tidsbegränsad och gäller t.o.m. den 30 juni 2021. I denna promemoria föreslås att förordningen ska fortsätta att gälla t.o.m. den 14 november 2021.

Lagstiftningskedjan