Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster Fi2021/02448

Publicerad

I januari 2021 infördes en skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. I promemorian föreslås att denna skattereduktion ska förstärkas samtidigt som utformningen av skattereduktionen justeras så att grundavdraget inte ska påverka reduktionens storlek.

Ladda ner:

Förslaget innebär att skattereduktionen som huvudregel ska vara 1 720 kronor och ges till personer med en fastställd förvärvsinkomst som är högre än 65 000 kronor per år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 18 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster

    I januari 2021 infördes en skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. I promemorian föreslås att denna skattereduktion ska förstärkas samtidigt som utformningen av skattereduktionen justeras så att grundavdraget inte ska påverka reduktionens storlek.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition