Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Genomförande av mobilitetspaketet

Publicerad

I promemorian föreslås hur rättsakterna i EU:s så kallade mobilitetspaket ska genomföras och kompletteras nationellt i Sverige.

Ladda ner:

Mobilitetspaketet är de ändringar i EU:s trafiktillstånds- och godsförordningar och EU:s förordningar om kör- och vilotider och färdskrivare som antogs den 15 juli 2020, samt ett direktiv som antogs vid samma tillfälle med särskilda regler för utstationering av förare i vägtransportsektorn och kontroll av vägarbetstidsdirektivet.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Genomförande av mobilitetspaketet

    I promemorian föreslås hur rättsakterna i EU:s så kallade mobilitetspaket ska genomföras och kompletteras nationellt i Sverige.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition