Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Genomförande av mobilitetspaketet

Publicerad

I promemorian föreslås hur rättsakterna i EU:s så kallade mobilitetspaket ska genomföras och kompletteras nationellt i Sverige.

Ladda ner:

Mobilitetspaketet är de ändringar i EU:s trafiktillstånds- och godsförordningar och EU:s förordningar om kör- och vilotider och färdskrivare som antogs den 15 juli 2020, samt ett direktiv som antogs vid samma tillfälle med särskilda regler för utstationering av förare i vägtransportsektorn och kontroll av vägarbetstidsdirektivet.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Genomförande av mobilitetspaketet

    I promemorian föreslås hur rättsakterna i EU:s så kallade mobilitetspaket ska genomföras och kompletteras nationellt i Sverige.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Genomförande av mobilitetspaketet

    I lagrådsremissen föreslås lagändringar på yrkestrafikområdet som syftar till att genomföra och komplettera det s.k. mobilitetspaketet. Detta paket innehåller ett direktiv med särskilda regler för utstationering av förare i vägtransportsektorn och ändringar i EU:s förordning om villkor som ska uppfyllas av den som bedriver yrkesmässig trafik.

Proposition (1 st)

  • Genomförande av mobilitetspaketet

    I propositionen föreslås lagändringar på yrkestrafikområdet som syftar till att genomföra och komplettera det s.k. mobilitetspaketet. Detta paket innehåller ett direktiv med särskilda regler för utstationering av förare i vägtransportsektorn och ändringar i EU:s förordning om villkor som ska uppfyllas av den som bedriver yrkesmässig trafik.

Laddar...