Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden S2021/07063

Publicerad

För att få stöd ur Allmänna arvsfonden föreslår Regeringskansliet att ett demokrativillkor införs i den nya lagen om Allmänna arvsfonden. Demokrativillkoret bör utformas utifrån det förslag Demokrativillkorsutredningen har lämnat i betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35).

Ladda ner:

De föreslagna ändringarna av lagen om Allmänna arvsfonden föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden

    För att få stöd ur Allmänna arvsfonden föreslår Regeringskansliet att ett demokrativillkor införs i den nya lagen om Allmänna arvsfonden. Demokrativillkoret bör utformas utifrån det förslag Demokrativillkorsutredningen har lämnat i betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition