Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Avgiftsskyldighet för den som tillhandahåller tekniskt bistånd enligt krigsmateriellagen Dnr UD2022/03888

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till ändringar i förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter.

Ladda ner:

Förslaget innebär att avgiftsskyldigheten utökas till att omfatta den som tillhandahåller tekniskt bistånd till någon i utlandet enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Laddar...