Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Promemorian Sveriges medlemskap i Nato Ds 2022:24

Publicerad

I promemorian lämnas förslag på riksdagens godkännande av Sveriges anslutning till Nato. Syftet är att möjliggöra ett snabbt förfarande efter att Natos alla medlemsländer har ratificerat Sveriges anslutningsprotokoll.

Ladda ner:

Sverige ansökte den 18 maj 2022 om medlemskap i Nato. Samtidigt ansökte Finland om Natomedlemskap. Natos medlemsstater undertecknade den 5 juli 2022 de anslutnings­protokoll som gav Sverige respektive Finland status som inbjudna länder till Nato.

Anslutnings­protokollen ska ratificeras i enlighet med de nationella reglerna i Natos medlemsstater. När samtliga medlemsstater har ratificerat protokollen kan Sverige och Finland ansluta sig till nord­atlantiska fördraget och därmed bli medlemmar i Nato.

Som Natomedlem förväntas Sverige tillträda ett avtal om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella stab. Riksdagens godkännande krävs för att Sverige ska kunna bli medlem i Nato och tillträda statusavtalet.

I promemorian föreslås att riksdagen ska dels godkänna Sveriges anslutning till nord­atlantiska fördraget, dels godkänna avtalet om status för Nordatlantiska fördrags­organisa­tionen, nationella representanter och organisationens internationella stab. Det föreslås även att statusavtalet ska införlivas i svensk rätt samt att regeringen ska bemyndigas att fatta beslut om att ta emot stöd i form av militära styrkor från Nato.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.