Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Förbättrade rättsliga förutsättningar för att ta emot militärt stöd från andra stater

Publicerad

Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari i år har tydliggjort att Ryssland inte anser sig bundet av den regelbaserade världsordningen som Sverige bygger sin säkerhet på. Det råder ett nytt och försämrat säkerhetspolitiskt läge i Europa. I ljuset av förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön ser Sverige över hur den egna säkerheten kan stärkas. I det uppkomna läget övervägs och föreslås i denna promemoria vissa lagändringar för att skyndsamt effektivisera Sveriges möjligheter att ta emot militärt stöd.

Ladda ner:

Lagändringarna syftar till att förbättra förutsättningarna för Sverige att ta emot operativt militärt stöd i form av militära styrkor från stater som är medlemmar i Europeiska unionen eller Nordatlantiska fördragsorganisationen.