Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Vistelseförbud för barn Ds 2022:12

Publicerad

Orden Vistelesförbud för barn på orange bakgrund

En utredare har biträtt Socialdepartementet med att undersöka om kommunernas socialnämnder i skyddande syfte borde få möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på bland annat vissa platser.

Ladda ner:

Utredaren bedömer att ett vistelseförbud inte skulle vara ändamålsenlig om syftet skulle vara att förebygga att barn far illa. Ett sådant vistelseförbud skulle inte kunna anses vara till barnets bästa. Att ge socialnämnden möjlighet att begränsa barns rätt att vara på vissa platser borde därför inte införas, menar utredaren.

Förbud vid tid och på plats

En person under 18 år skulle dock kunna förbjudas att under vissa tider vistas på en särskild plats. Detta om det med hänsyn till hens hälsa eller utveckling finns behov av att begränsa den unges närvaro på platsen.

Utredaren föreslår att förändringarna träder i kraft 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Vistelseförbud för barn

    En utredare har biträtt Socialdepartementet med att undersöka om kommunernas socialnämnder i skyddande syfte borde få möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på bland annat vissa platser.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition