Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem Ds 2023:20

Publicerad

Texten  Ds 2023:20  Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem på orgnge bakgrund

Socialdepartementet har låtit utreda vissa särskilda befogenheter vid Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem och vissa särskilda befogenheter vid SiS LVM-hem. I promemorian föreslår utredaren åtgärder som ska bidra till att säkerställa vården, ordningen och säkerheten på särskilda ungdomshem och LVM-hem och minska risken för avvikningar och fritagningar från sådana hem.

Ladda ner: