Debattartikel från Socialdepartementet

"Nu sätter vi stopp för mobilerna på Sis-hem"

Publicerad

Debattartikel med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Aftonbladet den 29 juni 2023.

I dag kan unga kriminella som är placerade på Sis planera sin egen rymning genom att de fritt kan använda sina mobiltelefoner och datorer för att kommunicera med omgivningen. En verklighet som flera aktuella händelser dessvärre vittnar om.

Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och något samarbetspartierna nu tar krafttag kring för att komma tillrätta med.

Barn som placeras på Sis har mycket skilda behov. Alltifrån unga flickor som före placering utsatts för våld och övergrepp till unga killar som begått allvarliga brott.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har påvisat återkommande hot, våld och kränkningar mot flickor från såväl personal som andra placerade barn. Samtidigt har unga gängkriminella kunnat ägna sig åt brottsplanering, hot, missbruk och att förbereda sin egen rymning.

Sis har ett spretigt och svårt, men samtidigt mycket viktigt, uppdrag. För att säkerställa trygga och säkra miljöer både för de barn och unga som är placerade på Sis, personal och samhället i stort behövs betydande förbättringar.

Samarbetspartierna prioriterar därför åtgärder för att öka tryggheten och kvalitén av samhällets vård.

Begränsning av elektronisk kommunikation

En viktig åtgärd för att sätta stopp för att placerade ungdomar kan rymma genom kommunikation med omvärlden är kraftfullt begränsad tillgång till elektronisk kommunikation, såsom mobiltelefoner, särskilt vid institutioner med högre säkerhetsklass.

Regeringens utredare föreslår ökade befogenheter att begränsa kommunikationen för Sis-placerade barn och unga. Detta är nödvändigt för att minska möjligheten till brottsplanering, missbruk eller att planera sin egen rymning. Begränsningen av elektronisk kommunikation ska ske på ett sätt som är proportionerligt och tar hänsyn till individens integritet.

Ökad säkerhet genom visitationer och kontroller

Regeringen har även beslutat om utredning av åtgärder för att öka säkerheten på Sis-hemmen, både för de placerade och för personalen.

Rumsvisitationer och kroppsvisitationer är viktiga för att förhindra införsel av narkotika, vapen och andra farliga föremål.

Dessutom utreds det om allmän inpasseringskontroll bör tillämpas för besökare på Sis-hemmen för att garantera säkerhet och trygghet för alla inblandade.

 Reformera SiS för att trygga barn och ungas vård

Det är tydligt att Sis behöver genomgå en omfattande förändring. Under lång tid har Sis blivit förbisett, inte minst av den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen som inte gav Sis de verktyg de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Den här regeringen tar nu ansvar. Vi avser att göra en grundlig översyn av Sis uppdrag.

Enligt Tidöavtalet ska ansvaret för de mest kriminella flyttas till kriminalvården. I det kvarvarande uppdraget ska det vara tydligt att myndigheten är en vårdande verksamhet med barnets bästa i fokus.

För de allra flesta barn är Sverige ett tryggt land att växa upp i, men skyddsnätet kring de som är allra mest utsatta är långt ifrån tillräckligt.

Barn och unga i samhällets vård ska ges den vård och det skydd de behöver och har rätt till. För låt oss vara ärliga; det finns stora brister i det skyddsnät som byggts upp runt utsatta barn.

Samarbetspartierna kommer därför i närtid att återkommer med förslag om hur vi vill reformera Sis.


Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister
Linda Lindberg, gruppledare (SD)
Christian Carlsson, ordförande socialutskottet (KD)
Juno Blom, talesperson i barnrättsfrågor (L)