Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem

Publicerad

Regeringen föreslår åtgärder som ska öka säkerheten och tryggheten på de särskilda ungdomshemmen.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem ska vara indelade i säkerhetsnivåer. 

Begränsningar i att använda elektroniska kommunikationstjänster

De som vårdas med stöd av 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga på ett särskilt ungdomshem med förhöjd säkerhetsnivå eller de som avtjänar sluten ungdomsvård enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård ska endast få använda elektroniska kommunikationstjänster för att stå i förbindelse med en annan person. Sådan kommunikation föreslås bara få ske med utrustning som tillhandahålls eller godkänns av SiS och i den utsträckning det är lämpligt. 

Ytterligare begränsningar

Regeringen föreslår att SIS ska få utökade möjligheter att vid särskilda ungdomshem besluta om:

  • ytterligare begränsningar och kontroll av användningen av elektroniska kommunikationstjänster
  • begränsningar och kontroll av besök. Ett besök ska bland annat få villkoras med att besökaren genomgår kroppsvisitation om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. SiS ska även, om det behövs, undersöka om den som barnet eller den unge vill kommunicera med eller få besök av är dömd eller misstänkt för brott. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2024.

Laddar...