Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet Ds 2022:20

Publicerad

I promemorian föreslås en ny grund för återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet. Återkallelsegrunden ska gälla för den som sänder tv, sökbar text-tv eller ljudradio med tillstånd av Myndigheten för press, radio och tv. Frågan om återkallelse ska prövas av domstol på talan av Justitiekanslern.

Ladda ner:

I promemorian föreslås också att tillstånd av Myndigheten för press, radio och tv att sända tv eller sökbar text-tv ska kunna återkallas om ett program har innefattat ett yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten. Därutöver föreslås att Myndigheten för press, radio och tv, i stället för regeringen, ska ge tillstånd till vidaresändning av ljudradio.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet

    I promemorian föreslås en ny grund för återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet. Återkallelsegrunden ska gälla för den som sänder tv, sökbar text-tv eller ljudradio med tillstånd av Myndigheten för press, radio och tv. Frågan om återkallelse ska prövas av domstol på talan av Justitiekanslern.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...