Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av Ds 2022:20 Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet Diarienummer: Ku2022/01405

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Ds 2022:20 Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 25 november 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.