Departementsserien och promemorior från Miljödepartementet

Promemoria Permanent insamling av statistik om miljöprövning M2022/02173

Publicerad

Promemorian innehåller förslag till ändring av miljöprövningsförordningen (2013:251) och ändring av förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter.

Ladda ner: