Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Elstöd till konsumenter för november–december 2022

Publicerad

I denna promemoria redovisas bedömningar i frågor om behandling av personuppgifter med anknytning till ett förslag om förordning om elstöd till konsumenter för november–december 2022 och en konsekvensanalys för förordningen.

Ladda ner: