Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Promemoria med förslag till författningsändringar med anledning av EU-förbud mot användning av blyhagel vid skjutning i och kring våtmark KN2023/02314

Publicerad

Promemorian innehåller förslag som syftar till att anpassa ett svenskt förbud mot användning av blyhagel vid skytte och vid jakt i våtmark och över grunda delar av öppet vatten till ett EU-förbud mot avlossande och medhavande av blyhagel vid skjutning i eller nära våtmark.

Ladda ner: