Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Jägares överlåtelser av små mängder vildsvin eller kött av vildsvin direkt till slutkonsumenter 2023/02318

Publicerad

I promemorian föreslås bland annat ändringar i livsmedelsförordningen (2006:813) som innebär att länsstyrelsen ska vara behörig myndighet att registrera och utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet när det gäller jägares överlåtelser av små mängder vildsvin eller kött av vildsvin direkt till slutkonsumenter. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Ladda ner: