Sekretess för uppgifter om jägare hos länsstyrelsen och Polismyndigheten

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att sekretess ska gälla hos en länsstyrelse för uppgift som hänför sig till register över verksamheter för livsmedelskontroll, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att skjutvapen enligt vapenlagen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin kommer till brottslig användning.

Ladda ner:

Vidare föreslås att sekretess på motsvarande sätt ska gälla för uppgift som hänför sig till Polismyndighetens register över uppdragstagare inom Nationella viltolycksrådet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2024.