Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Höjd spelskatt Fi2023/02665

Publicerad

I promemorian föreslås att punktskatten på spel höjs från 18 procent till 22 procent av behållningen för varje beskattningsperiod.

Ladda ner:

Regeringen aviserade förslaget i budgetpropositionen för 2024. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Förslaget bedöms öka skatteintäkterna med 0,27 miljarder kronor 2024 och därefter med 0,54 miljarder kronor per år.

Förslaget medför ändring i lagen om skatt på spel.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Laddar...