Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Beskattning av spel med äldre tillstånd Fi2018/03162/S2

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att spel som anordnas med tillstånd enligt 25, 27, 32 och 34 § lotterilagen (1994:1000), dvs. tillstånd för spel på
varuspelsautomater, landbaserade värdeautomater, roulettspel, kortspel och tärningsspel, ska beskattas enligt lagen (2018:1139) om skatt på spel på samma sätt som om de tillhandahålls med licens enligt spellagen (2018:1138). Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Det föreslås också ändringar i bestämmelser om kapitalbeskattning för
att säkerställa att vinster i spel som tillhandahålls med tillstånd enligt
lotterilagen ska vara skattefria för spelare även efter den 1 januari 2019..

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition