Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Studiestödsdatautredningen (U 2006:10) Dir. 2007:44

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget Med stöd av regeringens bemyndigande den 31 augusti 2006 (dir. 2006:90) tillkallade ansvarigt statsråd en särskild utredare med uppdrag att granska regleringen och användningen av personregister och annan behandling av personuppgifter vid Centrala studiestödsnämnden och andra myndigheter inom studiestödsområdet. Utredningen har antagit namnet Studiestödsdatautredningen (U 2006:10). Utredaren ska enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 2 april 2007. Utredningstiden förlängs. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 28 september 2007.
Laddar...