Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Kulturpolitikens inriktning och arbetsformer Dir. 2007:99

Publicerad Uppdaterad

En kommitté ska se över kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer och lämna förslag om de förändringar som följer av kommitténs överväganden. Kommittén får även lämna författningsförslag.

Ladda ner:

Kommittén ska bl.a. överväga:
- behovet av förändringar i de nationella målen för kulturpolitiken,
- möjligheterna till utveckling och förnyelse av det kulturpolitiska samspelet mellan staten, landstingen och kommunerna,
- möjligheten att tydliggöra statens långsiktiga uppgifter och åtaganden inom kulturområdet,
- förutsättningarna för att bredda ansvaret för kulturverksamheter i samhället hos både offentliga organ och enskilda aktörer,
- prioriteringar av statens insatser bl.a. för hur kulturpolitiken kan samspela med andra relevanta samhällsområden.

Kommittén ska också behandla den statliga förvaltningsorganisationen inom kulturområdet, det statliga institutionsväsendet och de statliga stödordningarna.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2008.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Kulturpolitikens inriktning och arbetsformer

    En kommitté ska se över kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer och lämna förslag om de förändringar som följer av kommitténs överväganden. Kommittén får även lämna författningsförslag.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Betänkande av Kulturutredningen

    Kulturutredningen har haft i uppdrag att se över kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer och att lämna förslag om de förändringar som följer av kommitténs överväganden.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Tid för kultur

    Med utgångspunkt i att kulturens frihet ska värnas och främjas lägger regeringen fram en rad förslag och bedömningar som gäller kulturpolitikens framtida inriktning och arbetsformer.

Laddar...