Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Betänkande av Kulturutredningen SOU 2009:16

Publicerad Uppdaterad

Kulturutredningen har haft i uppdrag att se över kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer och att lämna förslag om de förändringar som följer av kommitténs överväganden.

Ladda ner:

Betänkandet innehåller bland annat ett förslag på ett förnyelseprogram som omfattar följande tio punkter:

 1. Nya mål för kulturpolitiken.
 2. En annan roll för staten.
 3. Ett breddat politikområde.
 4. Fokus på de offentliga arenorna.
 5. Samspel med civilsamhälle och folkbildning.
 6. Kulturpolitik som aspektpolitik.
 7. Portföljmodell för samspel mellan stat, kommuner och lands-ting.
 8. Ny strategi för stöd till kulturskapande.
 9. Arkitektur för en förnyad kulturpolitik.
 10. Ny syn på institutionerna.

Observera att betänkandet är publicerat i tre separata delar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Kulturpolitikens inriktning och arbetsformer

  En kommitté ska se över kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer och lämna förslag om de förändringar som följer av kommitténs överväganden. Kommittén får även lämna författningsförslag.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Betänkande av Kulturutredningen

  Kulturutredningen har haft i uppdrag att se över kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer och att lämna förslag om de förändringar som följer av kommitténs överväganden.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Tid för kultur

  Med utgångspunkt i att kulturens frihet ska värnas och främjas lägger regeringen fram en rad förslag och bedömningar som gäller kulturpolitikens framtida inriktning och arbetsformer.

Laddar...