Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Enhetligare regler om återkrav Dir. 2007:177

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En utredare ska ta fram enhetligare regler om återkrav beträffande förmåner för personligt ändamål inom de centrala delarna av välfärdssystemen. Utgångspunkten för uppdraget är att hela det felaktigt utbetalda beloppet ska återkrävas om inte mycket starka skäl talar mot detta.
Laddar...