Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Översyn av bestämmelserna om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. Dir. 2007:6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare skall göra en översyn av lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. (skyddslagen) och förordningen (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. (skyddsförordningen). I utredarens uppdrag ingår att utarbeta förslag till den författningsreglering som bedöms nödvändig. Huvudsyftet är att modernisera regleringen. Utredaren har bl.a. som särskild uppgift att se över författningarnas tillämpningsområde, vilket innefattar såväl skyddsändamålen för regleringen som de anläggningar och områden som skall kunna förklaras som skyddsobjekt och militära skyddsområden. Utredaren skall redovisa resultatet av sitt arbete senast den 30 april 2008.