Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Uppdrag att pröva möjligheten att låta annan huvudman bedriva verksamhet vid räddningsskolorna i Skövde och Rosersberg Dir. 2008:59

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska pröva möjligheten att låta annan huvudman bedriva verksamhet vid räddningsskolorna i Skövde och Rosersberg. Denne ska också lämna förslag till hur en sådan överföring kan genomföras. Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull (prop. 2007/08:92).