Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07)