Hoppa till huvudinnehåll

Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion Dir. 2013:20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska utreda möjligheter för en framtida livskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion, dock inte primärt i form av ekonomiska stöd. Tidsperspektivet i utredningen ska vara till och med år 2030. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2014. En delredovisning ska lämnas den 31 oktober 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...