Tillväxt och värdeskapande - Konkurrenskraft i svenskt jordbruk och trädgårdsnäring SOU 2014:38

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 5 juli 2013 förordnades Rolf Annerberg som särskild utredare med uppdrag att se över konkurrenskraften för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion.

Utredningen, som har antagit namnet Konkurrenskraftsutredningen, överlämnar här sitt delbetänkande Tillväxt och värdeskapande - Konkurrenskraft i svenskt jordbruk och trädgårdsnäring.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)