Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker SOU 2021:95

Publicerad

Kollage med vinproduktionsrelaterade symbolbilder

Gårdsförsäljningsutredningen har utrett gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att Systembolagets monopol säkras.

Ladda ner:

Gårdsförsäljningsutredningen föreslår bland annat att

  • gårdsförsäljning endast tillåts i anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället
  • mängden som får säljas till en kund vid ett köptillfälle begränsas
  • det ska krävas tillstånd från kommunen för att få bedriva gårdsförsäljning
  • gårdsförsäljning inte får bedrivas tidigare än klockan 10.00 och inte pågå längre än till klockan 20.00
  • alkohollagens generella regler om försäljning ska gälla
  • regleringen i ett första steg bör gälla i sex år från ikraftträdandet.

Utredningen har även lämnat ett alternativt förslag som endast avser jästa drycker (dvs. öl, vin och andra jästa drycker)

Utredningen bedömer att förslaget inte märkbart påverkar folkhälsan.

Enligt utredningens förslag skulle gårdsförsäljningen medföra en ökning av antal arbetstillfällen i dryckesbranschen med 17–19 procent.

Utredningens bedömer är att det generellt ökade intresset för lokalt och småskaligt gör det troligt att gårdsförsäljningen leder till en ökad efterfrågan av lokalt och småskaligt på Systembolaget. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition